INSCHRIJVING OLSE MERKSEM AC ATLETIEKSEIZOEN 2020-2021

INLEIDING
 
Alvast bedankt voor uw interesse in OLSE Atletiek Club !
 
Gelieve alle vakken correct in te vullen. Onvolledige of foutieve formulieren zijn niet geldig en worden niet verwerkt.

 

Indien het gaat om een minderjarige atleet, vul dan de contactgegevens van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger in.
Als ouder of wettelijke vertegenwoordiger verleent u toestemming tot de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige aanvrager.

Alle gegevens die u in dit formulier vermeld, zijn bestemd voor intern gebruik bij OLSE Merksem AC, bij Atletiek Vlaanderen en bij de Koninklijke Belgische Atletiekbond in functie van de leden- en wedstrijdadministratie.
Waarom en welke persoonsgegevens worden verwerkt kan u nalezen in de privacyverklaring.

Privacyverklaring OLSE Merksem AC: https://www.olseac.be/privacyverklaring
Privacyverklaring Atletiek Vlaanderen: https://www.atletiek.be/organisatie/goed-bestuur#privacy