Participerende leden

Wie is een participerend lid ?

Elk lid van Olse Merksem dat gedurende het lopende seizoen minimaal 6 keer of
minimaal 10 keer (als gezin vanaf twee leden) actief deelneemt aan het clubleven….

Inzet die ouders tonen, telt mee voor het participerende lidgeld van hun kinderen (tot miniem) voor
zover ze zelf geen sportend lid (wedstrijdatleet of recreant) van de club zijn in het lopende
seizoen.

Participerende Leden hebben bij heraansluiting recht op een lagere lidgeldprijs dan
leden die heraansluiten en niet aan deze minima zijn geraakt.

Deze inzet blijkt uit oa : 

– Deel te nemen aan wedstrijden als lid van Olse Merksem
– Door te helpen op organisaties van Olse Merksem
– Door terreinonderhoud te verrichten
– Door kantinedienst te doen tijdens wedstrijden en/of trainingen
– Door administratief of commercieel werk voor de club te doen
– Door structureel deel te nemen aan cluboverleg
– Door als loopouder e.d. bij jeugdtrainingen te helpen
Activiteiten die door bestuur aan dergelijke inzet gelijkgesteld worden

Participerende leden hebben recht op het lidgeld ‘heraansluiting lidgeld participerend leden’

  • Elke atleet/recreant die in het voorafgaande seizoen 6 of meer keer deze vrijwillige inzet
    toont (of zijn of haar ouder voor leden tot en met miniem)
  • Elke atleet/recreant/ouder die lid is van een gezin waarvan in het voorafgaande seizoen 10
    of meer keer door de gezinsleden de vrijwillige inzet getoond wordt

Als bewijs van inzet gelden :

  • wedstrijduitslagen
  • wedstrijdinschrijvingen
  • aanwezigheid op evenementen

betrokkenheid bij organisaties en door bestuur gelijkgestelde inzet

Eventuele discussie over het toekennen van het participerende lidgeld wordt met het betreffende lid in onderlinge communicatie geregeld door het bestuur van de club.