Missie & Doelstellingen

Missie

 • OLSE A.C. wil de atletieksport in zijn meest brede vorm aanbieden aan alle inwoners van groot Antwerpen en omstreken.
 • We richten ons daarvoor zonder onderscheid tot iedereen vanaf de leeftijd van 6 jaar.
 • OLSE A.C. beoogt successen in de seniores categorie en wil zich op nationaal niveau profileren.
 • Hiertoe worden trainingen en wedstrijden georganiseerd en wordt er, zowel in teamverband als individueel, aan wedstrijden deelgenomen.
 • OLSE A.C. waakt over de ethische en medische waarden van de sport.

Doelstellingen

 • De club verder uitbouwen – begeleiders, trainers, materiaal, stages – om beter tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen van de competitieve atleten.
 • De sport promoten bij de jeugd door o.a. de actieve medewerking aan schoolsportdagen, het organiseren van Kids Athletics en het inrichten van scholenveldlopen in eigen streek. 
 • De uitbreiding van de groep technische atleten (kampnummers), door o.a. de atleten te stimuleren om een technische sportdiscipline aan te leren. 
 • De collectieve deelname van de competitieve atleten aan wedstrijden stimuleren. 
 • De begeleiding van een recreatieve groep – de iets oudere dames en heren – van sporters, zonder evenwel de competitieve groep uit het oog te verliezen.
 • De Internationale atletiek Gala, onze belangrijkste sportmanifestatie op het actueel zeer hoog peil houden wat betreft wedstrijdorganisatie, het aantal deelnemers en de publieke belangstelling