Gedragscode OLSEAC

Gedragscode OLSE Merksem

Onze club heeft als doel om een zo breed mogelijk publiek te laten sporten binnen de volgende kernwaarden:

samenwerking – respect – sportiviteit – …

Onze club streeft ernaar om een zo optimaal mogelijke werking uit te bouwen voor onze atleten. Dit in een gezond en ethisch kader met respect voor elkaar en volgens de normen en waarden die hierbij zijn opgesomd.

Onze club wil een open communicatie voeren om zo tot een goede wisselwerking te komen tussen alle partijen binnen de club. Om een goede verstandhouding te behouden, hebben wij een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is een uitbreiding van onze waarden en werkingsprincipes, en licht vooral enkele praktische zaken meer toe.

De gedragscode is een verplicht document te ondertekenen door de ouders/voogd. Bij het herhaaldelijk niet navolgen van de gedragscode heeft de club de mogelijkheid om de atleten te verwijderen uit de werking.

Iedereen is welkom ongeacht geslacht, kleur, overtuiging of afkomst en wordt gelijk behandeld.

 

Attitude

 

 • Elke atleet dient ten allen tijde respect te tonen voor zijn mede-atleten, de trainers en bestuursleden.
 • De atleet volgt de instructies van zijn/haar trainer: de atleet gaat niet in tegen zijn trainingsprincipes en -methodes.
 • De atleet toont respect voor de keuze van zijn trainer bij de opstelling van ploegen dit zowel op training als op wedstrijden.
 • Onderlinge competitie moet sportief, gezond en constructief zijn. Aanmoedigen en motiveren van andere atleten wordt toegejuicht, ontmoedigen en demotiveren ten zeerste afgekeurd.
 • We blijven steeds beleefd t.o.v. onze mede-atleten, trainers, ouders. Ongebruikelijk taalgebruik wordt niet toegelaten, elke vorm van discriminatie wordt niet getolereerd.
 • Eventuele sancties die opgelegd worden door de trainer dienen te worden gerespecteerd.
 • We spreken Nederlands op de training dit zowel tegen trainers, ouders en mede-atleten.

 

Trainingen

 

 • De atleet respecteert de regels van de trainer omtrent pauzes (drinken, toilet,..)
 • De atleet is verplicht om de trainingen te volgen en mag bijgevolg niet zelfstandig de training en trainingslocatie verlaten.
 • De atleet toont duidelijke motivatie en engagement naar de trainingen toe.  Je bent minstens 5 minuten voor de aanvang van de training aanwezig op de piste of de sporthal.
 • De atleet toont respect voor het gebruik van het trainingsmateriaal en sportinfrastructuur.
 • Op de training dragen we steeds gepaste kledij; sportkleding en aangepaste schoenen, atleten die niet voldoen kunnen niet deelnemen aan de training.

 

Engagement ouders/voogd.

 

 • Ouders/voogd zijn te allen tijden welkom op onze club om vanuit de tribune of kantine de trainingen van hun zoon/dochter mee te volgen.
 • Ook als je als ouder/voogd voelt dat het kriebelt en je graag wil engageren om te assisteren op een training of loopmoment kan je de trainers hierop altijd aanspreken.
 • Ouders/voogd respecteren de richtlijnen van de club betreffende de trainers. Eventuele opmerkingen kunnen gegeven worden na afloop van de training met de nodige discretie.
 • Ouders/voogd kunnen zich engageren om de werking van de club te ondersteunen bij zowel de dagelijkse werking, trainingen en wedstrijden.

 

Sanctiebeleid

 

De club eigent zich het recht toe om de nodige stappen te ondernemen indien boven gestelde regels al dan niet herhaaldelijk worden nagevolgd. De club heeft hiervoor een stappenplan bij het niet naleven van de regels. De mogelijke stappen die de club kan ondernemen worden hier weergegeven.

Stap 1

Gesprek met de atleet door de trainer of de begeleider van de club.

Stap 2

Gesprek met de ouders/voogd en atleet om het gedrag bij te sturen.

Stap 3

Tijdelijke schorsing of uitsluiting van trainingen of wedstrijden.

Stap 4

Definitieve uitsluiting van de club.

Bij zeer ernstige delicten zal de club onmiddellijk overgaan tot definitieve uitsluiting.

Het bestuur.