Lid worden bij OLSE AC

Hoe word je lid en schrijf je in bij OLSE Atletiek Club Merksem ?

Hoe sluit ik als nieuw lid aan bij Olse A.C.?

Hoe verleng ik mijn jaarlijks lidmaatschap?

Vul  een online formulier in om je inschrijving in orde te maken. Eén document per gezinslid, dus bij meerdere gezinsleden enkele malen invullen en verstuur het ingevulde document.

Na ontvangst van je inschrijvingen, sturen we je een mail met een betalingsverzoek, breng dat graag binnen de 14 dagen in orde.

LET OP: wedstrijdnummers worden pas bij VAL aangevraagd na betaling, dus wie snel wedstrijden wil doen, laat de inschrijving best niet te lang liggen. 

Er dient ook een klever van de mutualiteit afgegeven te worden

Kom je er toch niet uit mail dan naar inschrijvingen@olseac.be en we lossen het samen met je op. 

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald via overschrijving op het rekeningnummer BELFIUS BE51 7895 0362 8462

Als mededeling vermeld je het geboortejaar en de naam en voornaam.

Vanaf het 3de lid binnen éénzelfde gezin (= ouders + inwonende kinderen) geldt een vermindering van 50% op het hoogste lidgeld(en).  Steunend lidgeld wordt niet mee verrekend in de telling

Leden die inschrijven als jogger, en tijdens het seizoen veranderen naar wedstrijdatleet,   betalen het verschil tussen de twee categorieën alvorens een VAL-nummer wordt aangevraagd.

In het lidgeld zit begrepen :

  • De verzekering voor de atleet
  • Aansluiting bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) met bijhorend startnummer. Dit nummer is één jaar geldig en moet tijdens elke wedstrijd gedragen worden
  • Trainingen door gediplomeerde trainers
  • Gebruik van materiaal en de accommodaties tijdens de trainingen.
  • gratis deelname bij piste-wedstrijden door de club ingericht.
  • Inschrijvingsgelden kampioenschappen.

Is niet inbegrepen in het lidgeld:

  • o.a. aangerekende boetes door de federatie aan de atleet wegens het niet deelname aan kampioenschappen of bepaalde nummers tijdens een kampioenschap, dit om welke reden ook.
  • Vergoedingen aan eigen trainers e.d..

Een recreant is een atleet zonder wedstrijdvergunning

Vanaf seizoen 2023 – 2024 gelden twee heraansluitingstarieven

  • “participerende leden”
  • “niet-participerende leden”

Voor meer informatie omtrent het onderscheid tussen participerende en niet-participerende leden kan je hier klikken en vind je ook in andere clubcommunicatie

Elke wedstrijdatleet ontvangt twee naamloze kaarten die recht geven op gratis toegang voor een supporter, met maximum van 6 kaarten voor een gezin.

Recreanten en Steunende leden hebben gratis toegang op wedstrijden van OLSE AC.

Inschrijvingen via onlinetool op website www.olseac.be

Inschrijvingen geldig na betaling en bevestiging van aanvaarding regelgeving
Gespreide betalingen mogelijk op verzoek aan bestuur (fin@olseac.be )

Bijkomende informatie kunt u steeds bekomen bij onze bestuursleden en trainers.