Inschrijvingen Seizoen 2024

Deze maand kan u via de bekende weg opnieuw aansluiten, ofwel via de QR-code die u op de club zal vinden ofwel door op de website “inschrijvingen” aan te klikken. De lidgelden blijven in 2024 dezelfde als afgelopen jaar, hoewel onze kosten blijven stijgen wil het bestuur dat zomaar niet verhalen op de leden. We maken onderscheid in twee tarieven: participerende leden (die voldoende wedstrijden doen, zich op vrijwillige basis voor de club inzetten, op allerlei manieren achter de schermen actief zijn, training geven…) betalen minder dan andere leden. Twijfelt u bij welke groep je hoort, geen nood…in de uitnodiging tot betaling zal het juiste bedrag u worden meegedeeld. Zoals altijd krijgt u korting op het hoogste lidgeld vanaf het derde gezinslid dat aansluit. Buurtsportkorting of tussenkomst omwille van een sociaal tarief zijn vaak ook mogelijk, neem daarom contact met ons via inschrijvingen@olseac.be Bij aansluiting en betaling ontvangen atleten een nieuw wedstrijdnummer en de toegangskaarten voor de wedstrijden op de piste. Net zoals vorig jaar is er ook de mogelijkheid om voor €30 aan te sluiten als steunend lid.