Inschrijven Seizoen 2023

Het atletiekseizoen 2022 zit er bijna op, nog enkele weken en jaargang 2023 zet zich in gang. Dus tijd om opnieuw aan te sluiten. Zoals altijd kan dat via de onlinemogelijkheid op deze website door bovenaan bij ‘werking’ door te klikken of via deze link : https://olseac.be/inschrijving. Vul de gevraagde gegevens in, lees de informatie en neem teksten door en bezorg ons je inschrijving. Daarna zal je via de club de verdere informatie ontvangen en gevraagd worden om je lidgeld te betalen. De inschrijvingstool gaat vanaf 21 september open, via een QR-code op de club kan je eveneens inschrijven. Elk lid krijgt toegangskaartjes tot de club voor twee personen , met een maximum van 6 per familie. Ideaal om vrienden, oma en opa of je lief gratis mee naar onze wedstrijden te brengen.

De lidgelden zijn hoger dan vorig jaar, de club ontkomt niet aan de stijgende kosten en kan helaas niet anders dan een deel van de kost verrekenen. Iets wat wellicht ook de volgende seizoenen onvermijdelijk wordt. Willen we het budget in evenwicht houden en investeren in de club, een keuze die we moeten maken. Toch blijft aansluiten bij Olse Merksem in vergelijking met andere sporten in de omgeving betaalbaar. Aarzel niet om het bestuur informatie te vragen over gespreide betaling via fin@olseac.be of door trainers aan te spreken. Zoals steeds zijn lidgelden voor nieuwe aansluitingen hoger dan voor heraansluitingen, zoals steeds halveren we de bedragen vanaf het derde aangesloten gezinslid. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds of sociale tussenkomst van OCMW bezorgt ons de juiste gegevens zodat u om die tussenkomst kan vragen.

Twee nieuwigheden ook vanaf dit seizoen: Je kan kiezen om steunend lid te worden. Een optie om ouders die geen atleet zijn toch de kans te geven een bijdrage te doen. Of als oud-lid je favoriete club te steunen. In ruil krijg je toegang tot onze organisaties en een consumptiekaart voor in de kantine. Daarnaast willen we leden (en hun ouders bij jeugd) dit zich gedurende het seizoen actief tonen door deel te nemen aan wedstrijden en mee te werken bij organisaties waarderen. Wie zich in 2023 actief inzet (6 wedstrijden en/of meewerken aan organisaties of 10 voor een gezin vanaf twee leden) betaalt volgend seizoen bij heraansluiting minder dan andere bestaande leden. Een compensatie voor de inzet en mogelijkheid voor iedereen om de stijging van de kosten voor jezelf en de club te beperken.

Atleten aangesloten bij een andere club, maar die omwille van studies, werk etc willen trainen bij Olse zijn welkom tegen betalen van een vergoeding. Informatie daarover bij het bestuur via olse@atletiek.be