Hoe aansluiten

Hoe aanluiten?

Hoe sluit ik als nieuw lid aan bij Olse A.C.?


Hoe verleng ik mijn jaarlijks lidmaatschap?


Onderstaande info vind je ook in de infofolder:

Vraag een aansluitingskaart in het secretariaat of aan de mensen van de kantine.

Deze kaart ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan het secretariaat of aan één van de bestuursleden (bij voorkeur op woensdag tussen 18.00 en 20.00 uur). Voor atleten jonger dan 18 jaar dient één van de ouders (of verantwoordelijke) mee te ondertekenen.

 

Er moet eveneens een inlichtingenfiche worden ingevuld op het secretariaat.

Erdient ook een klever van de mutualiteit afgegeven te worden.

Bij de jeugd dient de ondertekening te gebeuren door de ouders (of verantwoordelijke) van de atleet.

 

Het lidgeld wordt jaarlijks betaald via overschrijving op het rekeningnummer BELFIUS 789-5036284-62

Als mededeling vermeld je het geboortejaar en de naam en voornaam.


Lidgeld voor het seizoen 2019 – 2020:Vanaf het 3de lid binnen éénzelfde gezin (= ouders + inwonende kinderen) geldt een vermindering van 50% op het hoogste lidgeld(en).

Leden die inschrijven als jogger, en tijdens het seizoen veranderen naar wedstrijdatleet,   betalen het verschil tussen de twee categorieën alvorens een VAL-nummer wordt aangevraagd.


In het lidgeld zit begrepen :

De verzekering voor de atleet

Aansluiting bij de VAL (Vlaamse Atletiek Liga) met bijhorend startnummer. Dit nummer is één jaar geldig en moet tijdens elke wedstrijd gedragen worden

Trainingen door gediplomeerde trainers

Gebruik van materiaal en de accommodaties tijdens de trainingen.

gratis deekname bij piste-wedstrijden door de club ingericht.

Inschrijvingsgelden kampioenschappen.


Is niet inbegrepen in het lidgeld:

o.a. aangerekende boetes door de federatie aan de atleet wegens het niet deelname aan kampioenschappen of bepaalde nummers tijdens een kampioenschap, dit om welke reden ook.

Vergoedingen aan eigen trainers e.d..


Bijkomende inforamatie kunt u steeds bekomen bij onze bestuursleden en trainers.


olse@val.be (Sonja)Copyright © All Rights Reserved

Adres:

Olse Merksem Atletiek Arena

Rode loopstraat 2

2170 Merksem


Email algemeen: info@olseac.be

Email VAL: olse@val.be


Telefoon:

0478/49 32 04